RSS

Tag Archives: ป.อ.ปยุตโต

ความแตกต่างระหว่าง “สติ” กับ “สมาธิ”

(ที่มารูปครับ http://ninepal.exteen.com/20101122/entry)

วันก่อนผมได้อ่าน โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ครับ แล้วพบว่า ท่านได้อธิบายถึงความแตกต่างของ “สติ” กับ “สมาธิ” ไว้

เข้าใจง่ายมากๆเลยครับ เห็นภาพเลยดีมาก ก็เลยคิดว่า ตัดเอามาลงให้อ่านน่าจะดี ลองอ่านกันดูนะครับ

……………………………………………………………………………………………………………….

สมาธิ ” สมาธิ แปลว่า ความตั้งจิตมั่น หรือแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้น ๆ ถ้าพิจารณาสิ่งใด ก็ให้จิตใจแน่วแน่จับอยู่ที่สิ่งนั้น ถ้าทำกิจทำงานอะไร ก็ให้ใจของเราแน่วอยู่กับสิ่งนั้น อย่างที่เรียกว่า ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับงาน อันนี้เรียกว่า สมาธิ

ใจอยู่กับสิ่งที่นิ่ง ไม่เคลื่อนที่ก็มี สมาธิก็จับนิ่งสนิทอยู่ แต่ถ้าทำกิจอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหว เป็นการเคลื่อนที่ไป สมาธิก็คงอยู่ คือจิตอยู่ด้วยกับสิ่งที่กำหนด เป็นไปแบบเรียบสนิท อันนี้ก็เรียกว่า สมาธิ จิตใจที่แน่วแน่เป็นจิตใจที่มีกำลังมาก เฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นจิตใจซึ่งเหมาะที่จะใช้งานให้ได้ผลดี

ในข้อ ๑ ที่ว่าด้วยสติ ได้บอกว่าสติเป็นตัวที่จับ ดึงตรึง หรือกำกับไว้ ทำให้จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนด ไม่หลุดลอยหาย หรือคลาดจากกันไป ในข้อ ๖ นี้ก็ว่า สมาธิ คือการที่จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดนั้น แน่วแน่ ตั้งมั่น แนบสนิท โยมบางท่านก็จะสงสัยว่า สติกับสมาธินี้ฟังดูคล้ายกันมาก จะเห็นความแตกต่างกันได้อย่างไร

ขอชี้แจงว่า คำอธิบายข้างต้นนั้นแหละ ถ้าอ่านให้ดีก็จะมองเห็นความแตกต่างระหว่างสติกับสมาธิ การทำให้จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดเป็นสติ การที่จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดได้เป็นสมาธิ

การดึง การตรึง การจับ การกำกับไว้ เป็นการทำให้จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนด การดึง การตรึง การจับ การกำกับนั้น จึงเป็นสติ ส่วนการที่จิตตั้งมั่น แน่วแน่ แนบสนิท เป็นอาการที่จิตอยู่กับสิ่งที่กำหนด การตั้งมั่น แน่วแน่ แนบสนิท นั้น จึงเป็นสมาธิ

สิ่งทั้งหลายที่เข้ามาสู่การรับรู้ของเรา หรือสิ่งที่ใจเรารับรู้นั้น ผ่านเข้ามาทางตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางจมูกบ้าง ทางลิ้นบ้าง ทางกายบ้าง ปรากฎขึ้นมาในใจบ้าง ศัพท์ทางพระเรียกว่า อารมณ์

เมื่ออารมณ์เข้ามาแล้ว มันก็ผ่านหายไป ทีนี้ ถ้ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเรา มันจะผ่านหายไป ก็ช่างมัน เราก็ไม่ต้องไปยุ่งด้วย แต่เราจะต้องใช้ หรือจะต้องเกี่ยวข้องขึ้นมา แล้วมันหายไป หลุดลอยไป ไม่ยอมอยู่กับเรา เราก็จะไม่ได้ประโยชน์ที่ต้องการ ตอนนี้แหละ ผลเสียก็จะเกิดแก่เรา เราจึงต้องมีความสามารถที่จะดึงเอามันไว้ ไม่ให้หลุดลอยหายหรือผ่านหายไป การดึงเอาสิ่งนั้นไว้ เอาจิตกำกับมันไว้ หรือตรึงมันไว้กับจิต นี่แหละคือบทบาทของสติได้แก่การคอยนึกเอาไว้ ไม่ให้อารมณ์นั้นหลุดลอยหายไป

อีกอย่างหนึ่ง อารมณ์นั้นเข้ามาแล้วและผ่านล่วงไปแล้ว ไม่ปรากฎต่อหน้าเรา แต่ไปอยู่ในความทรงจำ ตอนนี้เราเกิดจะต้องใช้ จะต้องเกี่ยวข้องกับมัน เราจะทำอย่างไร เราก็ต้องมีความสามารถที่จะดึงเอามันขึ้นมาไว้ต่อหน้าเราขณะนี้ การดึงเอาอารมณ์ที่ผ่านล่วงไปแล้วขึ้นมาให้จิตพบกับมันได้ นี่ก็เป็นบทบาทของสติ ได้แก่การระลึกขึ้นมา ทำให้สิ่งที่ผ่านล่วงแล้วโผล่ขึ้นมาปรากฏอยู่ต่อหน้า

อย่างไรก็ดี การดึง การตรึง การจับ หรือการกำกับไว้ ย่อมเป็นคู่กันกับการหลุด การพลัด การพราก การคลาด หรือการหายไป การนึกและระลึกก็เป็นคู่กับการเผลอและการลืม ดังนั้น เพื่อไม่ให้เผลอหรือลืม ไม่ให้อารมณ์หลุดลอยหายไปจากจิต หรือไม่ให้จิตพลัดพรากกันกับอารมณ์ ก็ต้องคอยกำกับ จับ ดึง เหนี่ยว รั้งไว้เรื่อย ๆ

ถ้าจะให้มั่นใจหรือแน่ใจยิ่งกว่านั้น ก็ต้องให้จิตตั้งมั่นหรือแน่วแน่อยู่กับอารมณ์นั้น หรือให้อารมณ์นั้นอยู่กับจิตแนบสนิทหรือนิ่งสนิทไปเลย ถ้าถึงขั้นนี้ได้ ก็เรียกว่าเป็นสมาธิ

เราจะใช้ จะทำ จะดู จะพิจารณาสิ่งใด สิ่งนั้นก็ต้องอยู่ในกำกับหรือปรากฏอยู่ต่อหน้า ถ้าของนั้นเป็นสิ่งที่เลื่อนไหล หรือจะปลิวลอย เช่นอย่างแผ่นผ้าหรือสำลีที่อยู่กลางลมพัด ก็ต้องมีอะไรผูกรั้งดึงไว้ ไม่ให้หลุดลอยหรือเลื่อนไหลหายไป เมื่อสิ่งนั้นถูกผูกรั้งดึงไว้แล้ว เราก็จัดการพิจารณาดู และทำอะไร ๆ กับมันได้ตามต้องการ

ในกรณีที่งานซึ่งจะทำกับแผ่นผ้าหรือสำลีนั้นไม่จำเป็นต้องให้ละเอียดชัดเจนนัก เมื่อแผ่นผ้าหรือสำลีถูกดึงรั้งตรึงไว้แล้ว ถึงจะสั่นจะไหวหรือจะส่ายไปมาบ้าง ก็ยังทำงานได้สำเร็จ ถึงจะดู ก็พอมองเห็นและบอกได้ว่ามีสีสันและรูปทรงอย่างไร

แต่ในกรณีที่เป็นงานละเอียด เช่น ต้องการเห็นรายละเอียดชัดเจน ถึงแม้จะมีเชือกดึงไว้ ตรึงไว้ แต่ถ้ายังสั่นไหว ส่ายอยู่ ก็ไม่สามารถเห็นรายละเอียดหรือทำงานที่ต้องใช้ความแม่นยำให้สำเร็จได้ ในกรณีนี้จะต้องปัก ตอก ยึด หรือประทับให้แน่นแนบนิ่งสนิททีเดียว จึงจะดูให้เห็นชัดในรายละเอียด หรือทำสิ่งที่จำเพาะให้แม่นยำได้

ในทำนองเดียวกัน ถ้าจิตจะมอง จะพิจารณา หรือทำกิจกับอารมณ์ใดที่ไม่ต้องการความละเอียดชัดเจนนัก เพียงมีสติคอยดึง ตรึง จับ กำกับ หรือคอยรั้งไว้ ก็เพียงพอที่จะทำงานได้สำเร็จ แต่ถ้าเรื่องใดต้องการความชัดเจนในส่วนรายละเอียด หรือต้องการการกระทำที่แม่นยำแน่นอน ตอนนี้จำเป็นจะต้องให้จิตถึงขั้นมีสมาธิแน่วมากทีเดียว

ท่านเปรียบเทียบไว้ เหมือนกับว่าเราเอาลูกวัวป่าตัวหนึ่งมาฝึก วัวจะหนีไปอยู่เรื่อย เราก็เอาเชือกผูกวัวป่านั้นไว้กับหลัก ถึงแม้วัวจะดิ้นรนวิ่งหนีไปทางไหน ก็ได้แค่อยู่ในรัศมีของหลัก วนอยู่ใกล้ ๆ หลัก ไม่หลุด ไม่หายไป แต่ถึงอย่างนั้น วัวนั้นก็ยังดิ้นรนวิ่งไปมาอยู่ ต่อมานานเข้า ปรากฏว่าวัวป่าคลายพยศ มาหยุดหมอบนิ่งอยู่ที่หลัก สงบเลย

ในข้ออุปมานี้ ท่านเปรียบการเอาเชือกผูกวัวป่าไว้กับหลักเหมือนกับเป็นสติ ส่วนการที่วัวป่าลงหมอบนิ่งอยู่ใกล้หลักนั้น เปรียบเหมือนเป็นสมาธิ

ความจริง สติกับสมาธิ ทั้ง ๒ อย่างนี้ทำงานด้วยกัน ประสานและอาศัยกัน สติเป็นตัวนำหน้าหรือเป็นตัวเริ่มต้นก่อน แล้วสมาธิก็ตามมา ถ้าสมาธิยังไม่แน่ว ยังไม่เข้มมากหรือคอยดึงแรง ๆ อยู่เรื่อย แต่พอสมาธิแน่วสนิทอยู่ตัวดีแล้ว สมาธิก็กลายเป็นตัวเด่นแทน สติที่คอยกำกับหรือคอยตรึง ๆ ดึง ๆ ไว้ จะทำงานเพียงนิด ๆ แทบไม่ปรากฎตัวออกมา แต่ก็ทำงานอยู่นั่นตลอดเวลา ไม่ได้หายไปไหน

เปรียบเทียบเหมือนกับว่า เอาแผ่นผ้ามาขึงกลางลม โดยเราเอาเชือกดึงไว้หรือขึงไว้ แผ่นผ้าถูกลมพัด แต่ก็ไม่หลุดลอยหายไป เพราะถูกเชือกดึงเอาไว้ อย่างไรก็ตามถึงแม้แผ่นผ้าจะไม่หลุดลอยหายไป แต่มันก็ขยับอยู่เรื่อย ยังส่ายไปส่ายมา พลิ้วไปพลิ้วมาอยู่ที่นั่น ไม่นิ่ง

ในตัวอย่างเปรียบเทียบนี้ มีทั้งการดึงของเชือกและการอยู่นิ่งของแผ่นผ้ามาด้วยกัน คือตอนที่เชือกดึงไว้ ก็มีการอยู่ตัวของแผ่นผ้าด้วย แต่การอยู่ตัวนั้นมีอยู่ชั่วเดี๋ยวเดียว ๆ ความเด่นไปอยู่ที่การดึงหรือรั้งของเชือก การดึงของเชือกนั้นคือสติ ส่วนการอยู่ตัวหรืออยู่นิ่งของแผ่นผ้าเท่ากับสมาธิ จะเห็นว่าตอนนี้สติเป็นตัวเด่น ทำงานหนัก ทำงานมาก ส่วนสมาธิมีได้นิดหนึ่ง ๆ ไม่เด่นออกมา คือ สติดึงไว้ อยู่ตัวได้นิดก็ขยับไปอีกแล้ว ดึงไว้ อยู่ตัวได้นิดก็ไปอีกแล้ว ตัวดึงเลยเด่น ส่วนการหยุดนิ่งสั้นเหลือเกิน ชั่วขณะ ๆ เท่านั้น

อีกกรณีหนึ่ง เป็นแผ่นเหล็กเอามาตั้งไว้ ก็ต้องเอาเชือกผูกดึงรั้งไว้เหมือนกัน แต่เมื่อถูกลมพัด แผ่นเหล็กนั้นไม่ค่อยจะหวั่นไหว ไม่ค่อยจะขยับ อยู่ตัวนิ่งดีกว่าแผ่นผ้า ตอนนี้การทำงานของสติ คือเชือกที่ดึง ไม่เด่น แต่ก็มีอยู่คล้าย ๆ แอบ ๆ อยู่ ตัวที่เด่นคือความอยู่ตัวนิ่งของแผ่นเหล็ก สติได้แต่คลอ ๆ ไว้ แต่ทั้ง ๒ อย่างก็อยู่ด้วยกัน

ในกรณีของแผ่นผ้าที่ขยับ ๆ หรือส่าย ๆ ไหว ๆ นั้น ถ้ามีรูปภาพที่เขียนไว้ใหญ่ ๆ หรือตัวหนังสือโต ๆ ก็อ่านได้พอใช้การ แต่ถ้าเป็นลวดลายละเอียดหรือตัวหนังสือเล็ก ๆ ก็เห็นไม่ถนัด อ่านได้ไม่ชัดเจน หรือถ้าละเอียดนักก็มองไม่ออกหรืออ่านไม่ได้เลย

เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นเรื่องที่ดูพอเห็นผ่าน ๆ เป็นเรื่องหยาบ ๆ เห็นง่าย เพียงคอยมีสติกำกับไว้ ถึงแม้จิตจะอยู่ตัวเป็นสมาธิเพียงชั่วขณะสั้น ๆ ก็พอให้สำเร็จกิจ ใช้งานได้ แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาตรวจดูละเอียด ก็ต้องให้จิตเป็นสมาธิอยู่ตัวแน่วแน่มาก ๆ จึงจะมองเห็นได้ถนัดชัดเจน

ยิ่งละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนมาก ก็ยิ่งต้องการจิตที่เป็นสมาธิแน่วสนิททีเดียว ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับจะใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูจุลินทรีย์ที่แสนเล็ก หรืออะไรที่เล็กเหลือเกิน สิ่งที่ถูกดู ถูกตรวจพิจารณา ซึ่งถูกเครื่องจับกำกับไว้ จะต้องนิ่งแน่วประสานกับตาและเลนส์ที่ส่องดูอย่างสนิททีเดียว

ตอนนี้แหละที่สมาธิเป็นตัวจำเป็น ต้องมีให้มาก เวลาที่เราจะเอาจิตไปใช้งานสำคัญ ๆ จะในแง่พลังจิตก็ดี ในแง่ของการพิจารณาเรื่องละเอียดซับซ้อนมากด้วยปัญญาที่คมกล้าก็ดี ท่านจะเน้นบทบาทของสมาธิอย่างมาก เรียกว่าสมาธิเป็นบาทหรือเป็นฐานของงานใช้กำลังจิต หรืองานใช้ปัญญานั้น ๆ

ตอนที่สมาธิยังอ่อน อยู่ชั่วขณะเดี๋ยวหนึ่ง ๆ จะไป ๆ ก็ต้องใช้สติคอยดึงอยู่เรื่อย ๆ สติก็จึงทำงานมาก เป็นตัวเด่นอย่างที่กล่าวแล้ว ตอนนั้นจึงอยู่ในภาวะที่คอยดึงไว้กลัวจะหลุดไป เหมือนคอยดึงฉุดหรือชักเย่อกันอยู่ พอแน่วแน่อยู่ตัวสนิทดีแล้วก็หมดเรื่องที่จะต้องคอยฉุด พ้นจากการที่จะต้องคอยดึงกันที สติก็เพียงแต่คลออยู่ ก็เอาจิตที่เป็นสมาธิไปใช้งานได้เต็มที่

อย่างที่กล่าวแล้วว่า ระหว่างสติกับสมาธินั้น สติเป็นตัวนำหน้าหรือเป็นตัวเริ่มต้นก่อน แม้ว่าจุดหมาย เราจะต้องการสมาธิ โดยเฉพาะต้องการสมาธิที่แน่วแน่เข้มมาก แต่ก็จะต้องเริ่มงานด้วยสติ ดังนั้น ในการฝึกสมาธิ จึงต้องเริ่มต้นด้วยการเอาสติมาชักนำ หรือมาจับตั้งจูงเข้า คือเอาสติมากำหนดอารมณ์หรือสิ่งที่ใช้เป็นกรรมฐานนั้น ๆ ก่อน

ดังจะเห็นว่าในการฝึกสมาธิหรือเจริญสมาธินั้น วิธีฝึกทั้งหลายจะมีชื่อลงท้ายด้วยสติกันทั่วไป เช่น อานาปานสติ พุทธานุสติ มรณสติ เป็นต้น พูดง่าย ๆ ว่า สติเป็นเครื่องมือของสมาธิภาวนา หรือสมาธิภาวนาใช้สติเป็นเครื่องมือนั่นเอง

……………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements
 
3 Comments

Posted by on May 22, 2012 in ธรรมะ

 

Tags: , , , , ,

[Reviews] หนังสือ พุทธธรรม (ฉบับเดิม)

 
 

Tags: , , ,

[แนะนำ] หนังสือ “กรณีธรรมกาย” โดยท่านพระพรหมคุณาภรณ์

DOWN LOAD PDF : กรณีธรรมกาย โดย พระพรหมคณาภรณ์

เรื่องของวัดพระธรรมกายคงเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้าง ประเด็นที่เถียงกันก็มี เน้นทำบุญด้วยเงินจำนวนมาก เน้นผลบุญไปที่ความร่ำรวย การทำพิธีใหญ่โตอลังการ รวมไปถึง คำสอนที่ผิดเพี้ยน แต่ ก็ยังมีคำโต้แย้งกลับอีกมากมายเช่น วัดนี้ก็ทำสิ่งดีๆเยอะ วัดที่แย่กว่านี้ทำไมไม่สนใจ หรือเช่น ศาสนาต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ เป็นต้น

ประเด็นต่างเนี่ย ถ้าดูให้ดีก็จะเห็นว่าถูกหยิบยกขึ้นมาคุยครั้งแล้วครั้งเล่า จากทั้งสองฝั่ง แต่ก็เป็นประเด็นเดิมๆ ซึ่งคนทั่วๆไปที่ไม่มีความรู้ฟังแล้วก็มืนๆงงๆ ไม่รู้จะเชื่อฝั่งไหนดี

แนะนำให้ลองอ่านหนังสือ “กรณีธรรมกาย” โดยท่านพระพรหมคุณาภรณ์ครับ  ท่านได้รวมประเด็นต่างๆไว้อย่างครบถ้วน ลึกซึ้ง แจกแจงทุกแง่มุมได้อย่างน่าสนใจ แถมท่านยังลำดับเรื่องราวได้ต่อเนื่อง เข้าใจง่าย

ไม่จำเป็นต้องอ่านให้หมดก็ได้ครับ สงสัยประเด็นไหน ก็อ่านประเด็นนั้น แค่นี้ก็ได้ความรู้เยอะแล้วครับ

************************************************************************************************

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กรณี “ธุดงค์ธรรมชัย” ของวัดธรรมกาย ในมุมมองของผม

พระไตรปิฎกบาลีนี้ รักษากันมาอย่างไร? โดยพระพรหมคุณาภรณ์

 
Leave a comment

Posted by on April 8, 2012 in ธรรมะ

 

Tags: , , , ,

พระไตรปิฎกบาลีนี้ รักษากันมาอย่างไร? โดยพระพรหมคุณาภรณ์

มีคำถามที่พวกเราได้ยินมาตลอดครับว่า พระไตรปิฏกนี้มีความน่าเชื่อถือเพียงใด? … ได้มีใครแอบแก้ไขพระไตรปิฏกมั้ย? … สังคายนาแต่ละครั้ง คือ การแก้ไขพระไตรปิฏกใช่หรือไม่?

บางคนอ่านพระไตรปิฏกแล้วสงสัย อาจเพราะว่าไม่เข้าใจบ้าง อาจเพราะว่าไม่ตรงกับความคิดของตนบ้าง แต่แล้วก็พาลบอกว่า พระไตรปิฏกนี้ต้องผิดเพี้ยนแน่นอน

ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ ได้เคยเทศน์และเขียนหนังสือเรื่องนี้ไว้ครับ ท่านได้เมตตาอธิบายไว้อย่างละเอียดครับว่า พระไตรปิกกนี้เก็บรักษามาอย่างไร และน่าเชื่อถือมากขนาดไหน

**********************************************

ธรรมเทศนา

พระไตรปิฎกบาลีนี้ รักษากันมาอย่างไร

ธรรมนิพนธ์

พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้

ตื่นกันเสียที จากความเท็จ ของหนังสือ “เหตุเกิด พ.ศ.๑” (สืบเนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง “กำเนิดพระพุทธเจ้า”)

ที่ของรูปครับ http://www.watnyanaves.net/th/book_detail/275

**********************************************

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

[ภาพที่ ๘๐] พระมหากัสสปกับพระอริยสงฆ์ ยกปฐมสังคายนา สืบอายุพระศาสนามาถึงบัดนี้

ทำไมพระไตรปิฏกมีหลายเล่มจัง?

พระไตรปิฏก เก็บรักษาอย่่างไร?

พระไตรปิฏก ฉบับประชาชน โดย อ. สุชีพ ปุญญานุภาพ

[แนะนำ] หนังสือ “กรณีธรรมกาย” โดยท่านพระพรหมคุณาภรณ์

 
3 Comments

Posted by on September 26, 2011 in ธรรมะ

 

Tags: , , ,

อรรถกถาคืออะไร?

ช่วงนี้ ถ้าใครได้เล่นเวปพันทิปห้องศาสนา จะได้เจอการถกเถียงกันเรื่อง”พุทธวัจนะ” ซึ่งเรื่องแบบนี้ผมก็ไม่มีความรู้อะไรหรอกครับ ก็ได้แต่อ่านๆไป ซึ่งก็ได้ความรู้เยอะดีเหมือนกันนะ

ทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่ญาติโยมบางคนในเวปพันทิปเค้าอ้างกัน คือว่า ในพระไตรปิฏกนั้น สิ่งใดไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธวัจนะ สิ่งนั้นคืออรรถกถา …. คำประมาณนี้นะครับ ผมจำคำชัดๆไม่ได้ …

ทีนี้ผมเลยสงสัยว่า แล้วจริงๆอรรถกถาคืออะไร? มีที่ไปที่มายังไง?

โชคดีครับ ที่ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต ได้เคยเทศน์เรื่องนี้ไว้พอดี ผมเห็นว่าท่านสอนได้ชัดเจนดี เลยอยากจะเอามาแชร์ไว้ตรงนี้ เราลองมาฟังกันดูครับว่า อรรถกาคืออะไร? ในพระไตรปิฏก สิ่งที่ไม่ใช่พระพุทธวัจน คืออรรถกถาใช่หรือไม่?

พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ ๑

พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ ๒

ที่มาของรูปครับ http://www.watnyanaves.net/th/album_detail/buddhism-inside

*****************************************************

ไหนๆก็ลงเรื่องอรรกถาไปแล้ว ก็ขอลงเรื่องพระอภิธรรมท่านพระพรหมคุณาภรณ์เคยเทศน์ไว้ด้วยเลยแล้วกันครับ เพราะเห็นว่าน่าจะพอเกี่ยวข้องกัน

อภิธรรมๆ ได้ยินพูดกันบ่อย ควรรู้จักกันไว้บ้าง ตอนที่ ๑

อภิธรรมๆ ได้ยินพูดกันบ่อย ควรรู้จักกันไว้บ้าง ตอนที่ ๒

*****************************************************

 เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ที่มาของรูปครับ http://www.our-teacher.com/our-teacher/01-Dhamma/02-Html/44.htm
 
2 Comments

Posted by on September 5, 2011 in ธรรมะ

 

Tags: , , , , , ,

แก้กรรม ตามหลักพุทธเถรวาท

ช่วงนี้มีข่าวออกมาเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับการแก้กรรม ตามเวปต่างๆก็คุยกันไป เนื้อหาที่คุยก็กระจัดกระจายหลากหลาย และ ส่วนมากก็ใช้อารมณ์ซะมากกว่า

จริงๆแล้วผมก็ไม่มีความรู้อะไรแบบนี้เลยครับ แต่พอเกิดเรื่องขึ้นมา ก็เลยลองมาค้นๆดูว่า จริงๆแล้วเนี่ย กรรมมันแก้ได้มั้ย?

**************************************

เรื่องนี้ถ้าเราจะคิดแบบให้เข้าใจง่าย ก็คงต้องแบ่งคำถามเป็นส่วนๆแล้วค่อยๆดูกัน

  1. ตามหลักพุทธเถรวาทแล้ว กรรมเก่ามีจริงมั้ย
  2. กรรมเก่าแก้ได้มั้ย
  3. ถ้าแก้ได้ แก้กรรมเก่าอย่างไรดี

**************************************

ตามหลักพุทธเถรวาทแล้ว กรรมเก่ามีจริงมั้ย

พุทธเถรวาทของเรา มีหลักการและมุมมองที่ชัดเจนเลยครับว่า กรรมเก่ามีจริง โดยท่านสอนไว้ประมาณว่า สิ่งที่ทำไปแล้ว ก็จะให้ผลกลับมา ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า

กรรมเก่าแบบสั้นๆคือ ถ้าเราไปต่อยผนัง มือเราก็เจ็บ … มือเจ็บเนี่ยเป็นผลที่เราทำกรรมคือเอามีไปต่อยกำแพง … กรรมเก่าแบบยาวหน่อยคือ สูบบุหรี่ สูบวันนี้ พรุ่งนี้ไม่เป็นไร แต่พอผ่านไปเป็นสิบๆปีก็เป็นมะเร็ง ส่วนกรรมเก่าเป็นยาวๆก็ข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียว

พระไตรปิฏกได้เขียนเรื่องกรรมเ่ก่าไว้เยอะเลยครับ ตัวอย่างง่ายๆคือ อดีตชาติของพระพุทธเจ้าท่าน  ว่าท่านได้เคยบำเพ็ญบารมีอะไรมาบ้าง เช่นว่า เป็นพระเวสสันดรเป็นต้น ด้วยบุญบารมีความดีที่ท่านได้ทำมาจนเต็มเปี่ยมแล้ว ทำให้ชาติสุดท้้ายพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้า

บางคนอาจจะบอกว่า กรรมเก่าเป็นเรื่องของความเชื่อ ไม่มีจริงหรอก … อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับ เพียงแต่ว่า ตอนนี้ผมกำลังมองในมุมของศาสพุทธเถรวาท ซึ่งทางศาสนาท่านก็ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า กรรมเก่านั้นมี

**************************************

กรรมเก่าแก้ได้มั้ย

อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะ ว่าแก้ได้มั้ย แต่เมื่อลองเข้าไปอ่านในพระไตรปิฏกดูแ้ล้ว เห็นว่า ไม่เคยมีเหตุการ์ณที่พระพุทธเจ้า ท่านทรงแก้กรรมให้กับตัวท่านเอง หรือ สาวกท่านใดๆเลย

  • พระพุทธเจ้า ท่านโดนกรรมเก่าเล่นงาน โดยถูกพระเทวทัตกลิ้งหินลงทับจนนิ้วห้อเลือด … ทำไมท่านไม่แก้กรรมให้ตัวเอง?
  • พระโมคคัลลนะเคยทุบพ่อแม่จนตายเมื่อหลายชาติก่อน ชาติสุดท้ายนี้ ท่านก็โดยโจรทุบจนร่างแหลกเหลว … ทำไมท่านไม่แก้กรรมให้ตัวเอง?
  • พระนางสามาวดี เมื่อหลายชาติก่อน เคยเผาพระปัจเจกพุทธเจ้า ชาติสุดท้ายเลยโดยไฟครอกตาย … ทำไม พระพุทธเจ้าไม่แก้กรรมให้?
  • ญาติพระพุทธเจ้า เคยทำกรรมร่วมกันมา ทำให้ชาติสุดท้าย โดยฆ่าล้างตระกูล … ทำไมพระพุทธเจ้าไม่แก้กรรมให้?

เราจะเห็นได้ว่า เรื่องแก้กรรมนั้น ไม่มีในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้า และ พระสาวกทั้งหลาย ต่างไม่เคยแก้กรรมให้ตัวท่านเองเลย

ที่มาของรูป  http://kttpngart.multiply.com/photos/album/26/26

จริงๆแล้ว ถ้าผมจำไม่ผิด พระพุทธเจ้าเคยช่วยต่ออายุให้เด็กคนนึงครับ

คือ มีเด็กคนนึงเกิดมา แล้วหมอดูบอกว่า จะอยู่ได้แค่7วัน พ่อแม่เด็กเลยพากันไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านทราบว่า มียักษ์ตนนึงจ้องจะมาจับเอาเด็กไป พระพุทธเจ้าท่านเลยให้พระทั้งหลายนั่งล้อมเด็กไว้และสวดมนต์ตลอดเจ็ดวัน ทีนี้ พอพระระดับสำคัญๆมากันหมด เทวดาทั้งหลายก็มากันด้วย ยักษ์ซึ่งเป็นเทพผู้น้อยเลยไม่มีโอกาสทำร้ายเด็ก และทำให้เด็กนั้นรอดตายในที่สุด

พ่อแม่เด็กดีใจที่ลูกไม่ตาย และภายหลักเด็กนั้นได้ออกบวช และ บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด

ซึ่งเราจะเห็นว่า ที่พระพุทธเจ้าท่านช่วยนั่น ท่านเล็งผลพระโยชน์สูงสุดคือ พระอรหันต์

**************************************

ถ้าแก้ได้ แก้กรรมเก่าอย่างไรดี

คือจริงๆแล้ว กรรมเก่าเนี่ยจะแก้ได้หรือเปล่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ใครทำแล้วสบายใจก็ทำไปแล้วกัน แต่รู้สึกว่า เรื่องแบบนี้มันมีเยอะมากในสังคมไทย และ ก็ไม่ค่อยมีคนบอกให้ชาวบ้านต่างๆรู้ว่า จริงๆแล้วควรจะแก้กรรมอย่างไ้รให้ถูกหลักพุทธ

ถ้าใครอยากจะไปแก้กรรม ก็แล้วแต่ความสบายใจเลยครับ เพียงแต่ต้องดูและรู้ตัวด้วยว่า ที่กำลังทำอยู่นั้น สอดคล้องกับหลักของพุทธมั้ย

พระพรหมคุณาภรณ์เคยสอนไว้ครับว่า หลักของศาสนาพุทธเราคือ “หลักของการพัฒนาตน”

  • ถ้าที่เราทำไปนั้นเป็นการพัฒนาตน คือ ทานดีขึ้น ศีลดีขึ้น สติ สมาธิดีขึ้น อันนี้โอเค เข้ากับหลักพุทธ
  • ถ้าไอ้ที่เราทำไปนั้นเป็นการ พึ่งคนอื่น อ้อนวอน หวังผลดลบันดาล กระทำตนเหมือนเดิม อันนี้ก็ไม่ใช่หลักพุทธ

นั่นคือ ถ้าอยากจะไปแก้กรรม แล้วมีคนแนะนำให้ไป ทำบุญ ถือศีล ทำทาน ฝึกเจริญสติ … อันนี้เข้ากับหลักพุทธ ให้ทำตามได้ แต่จะแก้กรรมได้จริงหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ

แต่ถ้ามีคนแนะนำให้ไปแก้กรรมโดยทำผิดศีลเช่น ฆ่าไก่สังเวย แบบนี้คงไม่ใช่การแก้กรรมในหลักพุทธแล้ว แถมจะได้บาปเพิ่มขึ้นมาอีกเปล่าๆ

ที่มาของรูปครับ http://my.opera.com/vivekdhiman/albums/showpic.dml?album=5873712&picture=90121742

 
4 Comments

Posted by on April 30, 2011 in ธรรมะ

 

Tags: , , , ,

กรณีภิกษุณี โดย ท่านพระพรหมคุณาภรณ์

คำถามที่เราทุกคนคงเคยจะได้ยินกัน คือ กรณีภิกษุณี คำถามนี้ จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก แต่ว่าสิ่งที่ทำให้คนทั้งหลายถกเถียงกันได้ไม่หยุดเพราะ ต่างคนต่างก็มีความคิดมีมุมมอง มีเหตุผลเป็นของตัวเอง

แต่ว่า การจะพิจารณาให้เข้าใจอย่างแท้จริง พวกเราคงต้องไปมองกันที่พระธรรมวินัย

พระพรหมคุณาภรณ์ ท่านได้เคยตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีภิกษุณีไว้แล้วหลายครั้งหลายโอกาส ซึ่งคำตอบของท่านนั้น ผมฟังแล้วน่าสนใจมากครับ ท่านตอบได้ชัดเจนมากๆ ในทุกๆแง่มุม โดยอ้างอิงจากพระวินัย และ พระไตรปิฏก ผมเลยอยากให้ทุกๆท่านได้ลองมาฟังดูกัน

ธรรมบรรยาย#1 ตอน บวชภิกษุณี มีข้อควรรู้ประกอบไว้

ธรรมบรรยาย#2 ตอน บวชภิกษุณี เมื่อรู้เรื่องแจ่มแจ้งและมีใจดี ก็มาช่วยกันดู

ธรรมบรรยาย#3 ตอน ปัญหาภิกษุณี คิดให้ดีก็ไม่ยาก

ธรรมบรรยาย#4 ตอน เรื่องบวชภิกษุณีก็พิจารณาไป แต่อย่าลืมใส่ใจยกฐานะแม่ชี

ผมหวังว่า หลังจากที่ทุกท่านได้ฟังแล้ว คงมีความเข้าใจ และ หายสงสัย แต่เชื่อผมเถอะว่า คำถามนี้คงได้เถียงกันไปอีกนานในสังคมไทย

******************************************************

หนังสือแนะนำให้อ่านครับ

“40 ภิกษุณี อรหันต์” โดยสำนักพิมพ์ ธรรมสภา  http://www.thammasapa.com/product_detail.asp?product_id=118&lng=th

******************************************************

เรื่องที่เกี่ยวของ

[ภาพที่ ๖๑] พระแม่น้ามหาปชาบดีโคตมี นำนางกษัตริย์บริวารไปทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุณี

ประวัติย่อ ภิกษุณี เอตทัคคะทั้ง ๑๓ (ตอนที่ ๑)

ประวัติย่อ ภิกษุณี เอตทัคคะทั้ง ๑๓ (ตอนที่ ๒)

ประวัติย่อ ภิกษุณี เอตทัคคะทั้ง ๑๓ (ตอนที่ ๓)

 
5 Comments

Posted by on February 15, 2011 in ธรรมะ

 

Tags: , , , , ,

 
%d bloggers like this: