RSS

[มาฆบูชา] พระอรหันต์ 1250 รูปมีใครบ้าง?

07 Feb

post-15-1091563837

วันมาฆบูชาที่กำลังจะถึงนี้ พวกเราก็ทราบดีว่ามีความสำคัญคือ

 1. พระสงฆ์ 1,250 รูป ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย
 2. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา
 3. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือผู้ได้อภิญญา 6 ข้อ
 4. วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

คำถามคือ พระอรหันต์ 1250 นี้มีใครบ้าง? ก่อนอื่น เราลองมาไล่กันดูก่อนว่า มีพระอรหันต์กี่องค์แล้วในตอนนั้น เริ่มจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6

ปัญจวัคคีย์ รวม 5 รูป

พวกเราก็รู้จักท่านปัญจวัคคีย์กันดีครับ ซึ่งท่านทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ลำดับการบรรลุธรรมของพวกท่านเป็นดังนี้ครับ

 • ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  :               ท่านโกณฑัญญะ ได้ธรรมจักษุ
 • แรม 1 ค่ำ เดือน 8  :               ท่านวัปปะได้ธรรมจักษุ
 • แรม 2 ค่ำ เดือน 8  :               ท่านภัททิยะ ได้ธรรมจักษุ
 • แรม 3 ค่ำ เดือน 8  :               ท่านมหานามะ ได้ธรรมจักษุ
 • แรม 4 ค่ำ เดือน 8  :               ท่านอัสสชิ ได้ธรรมจักษุ
 • แรม 5 ค่ำ เดือน 8  :               พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตร และ ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ก็ได้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์

รวมตอนนี้มีพระอรหันต์ 5 รูป (ไม่รวมพระพุทธเจ้า)

post-15-1091432119

พระยสกุลบุตร และ สหาย รวม 55 รูป

หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ไปโปรดพระยสกุลบุตร และ หลังจากได้ฟังธรรม ท่านยสก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเลยทีเดียว และ พระยสเนี่ยท่านไม่ธรรมดานะครับ ท่านเป็นลูกชายของ นางสุชาดา คนที่ถวายข้าวมัธุปายาส หน่ะครับ

หลังจากพระยสได้ออกบวช เพื่อนๆของท่านก็ได้ออกบวชตาม อีก 54 คน และ ทั้งหมดก็ได้เป็นพระอรหันต์

รวมตอนนี้มีพระอรหันต์ 60 รูป (ไม่รวมพระพุทธเจ้า)

post-15-1091500257

พระพุทธเจ้า ส่งพระอรหันต์ทั้ง 60 ออกไปประกาศศาสนา

ทรงตรัสเรียก และให้สาวกทั้งหมดออกประกาศศาสนา (60รูป – ปัญจวัคคีย์ + พวกพระยสะ)

โดยตรัสให้พระสาวก 60 รูปแยกย้ายกันประกาศศาสนา 60 แห่งไม่ซ้ำทางกัน ส่วนพระองค์เองจะเสด็จไปแสดงธรรม ณ ตำบลอุรุเวลา เสนานิคม

ภัททวัคคีย์ รวม 30 คน

ระหว่างทาง พระพุทธเจ้าได้พบกับ กลุ่มภัททวัคคีย์ ซึ่งมี 30 คนด้วยกัน ทรงสอนธรรมะ และ ทั้งหมดก็ได้บรรลุธรรมขั้นต้น แต่ยังไม่มีใครได้เป็นพระอรหันต์

ซึ่ง พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกให้ พระภัททวัคคีย์ทั้ง 30 คน ออกเดินทางไปพร้อมๆกัน ที่ทรงไม่ให้แยกเดินทางเดี่ยวเพราะ ตอนนั้นท่านทั้ง 30 ยังไม่ได้บรรลุอรหันต์

เอาเป็นว่าตอนนั้น พระในโลกมี 60 รูป ที่เป็นอรหันต์ และ 30 รูปที่ยังไม่ได้เป็นอรหันต์

โปรดชฏิลสามพี่น้องและบริวาร รวม 1003 คน

ท่านก็ได้ไปโปรด ชฏิล 3 พี่น้อง ก็ใช้เวลาอยู่นานหน่อยกว่าจะทำให้ชฏิลยอมรับได้

แต่พอเหล่าชฏิลยอมรับแล้ว หันมาฟังธรรม ท่านทั้งหมดก็บรรลุเป็นอรหันต์

 • อุรุเวลากัสสปะ และ บริวาร 500
 • นทีกัสสปะ และ บริวาร 300
 • คยากัสสปะ และ บริวาร 200
 • รวม 1003 คน

การเป็นว่าตอนนั้น พระในโลกมี 1063 รูป ที่เป็นอรหันต์ และ 30 รูปที่ยังไม่ได้เป็นอรหันต์

post-15-1091500839

พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ และคณะ รวม 252 คน

ถัดมาก็เป็นคณะของพระสารีบุตร และ โมคคัลลานะ ที่ตามเข้าบวช โดยที่ท่านทั้งหมดพาบริวารมาด้วยอีก 250 คน บริวารทั้งหมดบรรลุอรหันต์จากการฟังธรรมครั้งแรก แต่พระสารีบุตร กับ พระโมคคัลลานะใช้เวลานานกว่านิดนึงคือ

 • พระโมคคัลลานะ ใช้เวลา 7 วัน
 • พระสารีบุตรใช้เวลา 14 วัน

และ วันที่พระสารีบุตรบรรลุอรหันต์นั้น ก็คือวัน มาฆบูชานั่นเองครับ

post-15-1091563636

สรุป มีพระอรหันต์กี่องค์ เมื่อถึงวันมาฆบูชา?

จากพุทธประวัติ เราพอจะสรุปได้ว่า ในตอนนั้น (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) มีพระแล้วทั้งหมด 1345 รูป โดยแบ่งเป็น

 • มีพระอรหันต์รวม 1315 รูป
  • ปัญจวัคคีย์ รวม 5 รูป
  • พระยสกุลบุตร และ สหาย รวม 55 รูป
  • ชฏิลสามพี่น้องและบริวาร รวม 1003 คน
  • พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ และคณะ รวม 252 คน
 • ที่ยังไม่ได้เป็นอรหันต์ 30 รูป
  • ภัททวัคคีย์ รวม 30 คน
  • แต่ว่า ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่า เมื่อถึงวัน มาฆบูชาแล้ว ในบรรดาท่านทั้ง 30 อาจจะมีบางท่านบรรลุอรหันต์แล้วก็เป็นได้

แล้วพระอรหันต์ 1250 รูปมีใครบ้าง?

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ 😛 พระไตรปิฏกไม่ได้เขียนไว้นี่ครับ ว่ามีท่านใดบ้าง แล้วผมจะไปกล้าฟันธงได้ยังไง เอาเป็นว่า ต้องอยู่ใน 1345 รูปนี้แน่ๆครับ

แต่ก็มีบางท่านได้ให้สมมุติฐานไว้เหมือนกันนะครับ ว่า 1250 รูปนั้น คือ

 • ชฏิลสามพี่น้องและบริวาร รวม 1003 คน
 • พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ และคณะ รวม 252 คน
 • รวม 1255 รูป แต่ว่า เค้าไม่นับ ชฏิลสามพี่น้อง พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ทำให้เหลือ 1250 พอดี

ส่วนภัททวัคคีย์ 30 คน นั้นไม่นับ เค้าบอกว่า ยังไม่บรรลุ  และ พระอีก 60รูป  คือ ปัญจวัคคีย์ + พวกพระยสะ ก็ไม่นับ เพราะ ได้แยกย้ายไปประกาศศาสนา

ฟังดูก็น่าสนใจดีครับ แต่ก็เอาเป็นว่า ฟังหูไว้หูแล้วกันครับ เพราะ พวกเราเกิดไม่ทัน ^ ^”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

[ภาพที่ ๓๕] ถึงป่าอิสิปตนะ เบญจวัคคีย์เห็นแต่ไกล นัดกันว่าจะไม่ต้อนรับ แต่แล้วก็กลับใจ

[ภาพที่ ๓๖] สำแดงปฐมเทศนา ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร โปรดเบญจวัคคีย์ ให้ได้ดวงตาเห็นธรรม

[ภาพที่ ๓๗] ยสกุลบุตร หน่ายสมบัติ เดินไปสู่ป่าอิสิปตนะ พบพระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมโปรด

[ภาพที่ ๓๘] เสด็จไปหาชฎิล อุรุเวลกัสสป ขอพักในโรงไฟ ชฎิลบอกว่ามีนาคร้าย ก็ไม่ทรงฟัง

[ภาพที่ ๓๙] บันดาลให้นาคราชขดกายลงในบาตร ให้ชฎิลดู ชฎิลก็ยังไม่เลื่อมใส

[ภาพที่ ๔๐] วันหนึ่งฝนตกหนัก น้ำท่วม แต่ไม่ท่วมที่ประทับ ชฎิลเห็นอัศจรรย์ จึงทูลขอบรรพชา

[ภาพที่ ๔๑] พระอุรุเวลกัสสปประกาศตนเป็นพุทธสาวก ต่อหน้าพระเจ้าพิมพิสาร ณ สวนตาลหนุ่ม

[ภาพที่ ๔๔] พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร อัครสาวกซ้าย-ขวา มาทูลขอบรรพชาเป็นเอหิภิกขุ

[ภาพที่ ๔๕] พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระอรหันต์สงฆ์ในวันเพ็ญมาฆบูชา

Advertisements
 
6 Comments

Posted by on February 7, 2013 in ธรรมะ

 

Tags: ,

6 responses to “[มาฆบูชา] พระอรหันต์ 1250 รูปมีใครบ้าง?

 1. Ron

  February 8, 2013 at 20:47

  หลังจากที่พระมาชุมนุมกันแล้ว ในอีก 44 ปีถัดมา วันคล้ายวันมาฆบูชานี้ ก็ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าทรง ปลงพระชนมมายุสังขาร อีกด้วย นอกจากนี้ในศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนบางองค์มี การชุมนุมของสาวกจำนวนมากโดยไม่ได้นัดหมาย เช่นนี้ ถึง 3 ครั้งเลยทีเดียว

   
 2. Ron

  February 8, 2013 at 20:50

  ส่วนพระยะสะ ฟังครั้งแรกได้โสดาบัน ทีนี้พ่อมาตาม เลยได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศน์อีกครั้ง พ่อได้โสดา พระยะสะ บรรลุอรหันต์ ทั้งๆที่ยังเป็นฆราวาสเลย

   
 3. Ron

  June 25, 2013 at 21:10

  ที่มาของ 1250 มาจากอรรถกถา มหาปทานสูตรครับ

  ในบทว่า อฑฺฒเตรสานิภิกฺขุสตานิ ความว่า ภิกษุ ๑๒๕๐ รูป คือ บุราณชฎิล ๑๐๐๐ รูป ปริวารพระอัครสาวก ๒๕๐ รูป. 
  http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=1&p=1#%BE%D6%A7%B7%C3%D2%BA%C7%D4%B9%D4%A8%A9%D1%C2%E3%B9%A1%D2%C3%A1%D3%CB%B9%B4%CA%B6%D2%B9%B7%D5%E8%B5%C3%D1%CA%C3%D9%E9.

   
 4. Anonymous

  August 15, 2013 at 16:01

  เคยได้อ่านมารู้สึกว่า พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ท่านละสังขารก่อนพระพุทธเจ้านะครับ

   
 5. Ron

  August 15, 2013 at 19:50

  เหตุการณ์วันมาฆบูชา เกิดขึ้นภายในปีแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครับ

  และวันมาฆบูชา ก็เป็นวันที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ หลังจากที่ได้ฟังธรรมเรื่องเวทนา (ความรู้สึกสุข ทุกข์ เฉยๆ) จากพระพุทธเจ้า

  แม้อัครสาวกทั้งสองจะนิพพานก่อนพระพุทธเจ้า ก็ไม่ได้มีปัญหา ต่อวันมาฆบูชาแต่อย่างใด

   
 6. Pichet Thantipiputpinyo

  February 6, 2018 at 06:42

  อนุโมทนาบุญ ด้วยครับ

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: