RSS

อนุโมทนาบาป ก็มีนะ

05 Jul

เรื่องการอนุโมนนาเนี่ยครับ เป็นเรื่องที่คนไทยเราคุ้นหูคุ้นปากกันมาตั้งแต่เกิด แต่ว่าอนุโมทนามันไมไ่ด้ง่ายๆอย่างที่เราคิดกัน

อนุโมทนานั้นเป็น 1 ใน บุญกิริยาวัตถุ 10 หลักๆแล้วคือ “การยินดีในความดีของผู้อื่น”

หลักการคือ อยู่ที่ใจครับ ใจเราต้องยินดีกับบุญนั้น ซาบซึ้งกับบุญนั้น การสักแต่ว่าอนุโมทนาๆแต่ใจไม่ได้ซึ้งอะไรก็ไม่ได้บุญครับ

……………………………………………………………………………….

อนุโมทนาบาป

นอกจากอนุโมทนาบุญแล้ว อนุโมทนาบาปก็มีนะครับ ก็อาศัยหลักการเดียวกันครับ คือ เราไปยินดีกับคนอื่นที่ทำบาปมั้ย ถ้าเราไปยินดี ไปสะใจที่เห็นคนเค้าทำชั่ว เราก็บาปไปด้วยครับ

… ยิ่งสะใจมาก ยิ่งบาปมาก …

แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราเห็นคนทำชั่วแล้ว แต่เราไม่ได้ยินดีอะไรเลย เราก็ไม่บาปอะไรครับ

พระพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสเรื่องอนุโมทนาบาปไว้นะครับ โดยท่านกล่าวไว้ว่า ในอดีตชาติท่านเคยยินดีที่เห็นคนฆ่าปลา (แต่ท่านไม่ได้ฆ่าปลาเองเลยนะ) ผลคือชาตินี้ทำให้ท่านปวดศีรษะ

ในกาลก่อนเราเป็นเด็ก (ลูก) ของชาวประมงอยู่ในบ้านเกวัฏฏคาม เห็นคนทั้งหลายฆ่าปลาแล้วเกิดความโสมนัส ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น ความทุกข์ที่ศีรษะ (ปวดศีรษะ) ได้มีแล้วแก่เรา ขุ.อปทาน.๓๙๒

……………………………………………………………………………….

อนุโมทนาเป็นหลักพุทธที่ต้องเข้าใจ

สำหรับผม ผมว่าเรื่องอนุโมทนาเป็นแก่นอันนึงที่สำคัญที่ชาวพุทธเราต้องทำความเข้าใจกันนะ เพราะการไม่แม่นหลักอนุโมทนา อาจทำให้เราสับสนคำสอนอื่นๆของพระพุทธเจ้าได้

เช่น … คนชอบเถียงกันว่า ทำไมกินเนื้อสัตว์ถึงไม่บาป ทั้งที่มีคนฆ่าสัตว์มาให้เรา เราก็ไม่่น่าจะเลี่ยงผลบาปนี้ได้ … เรื่องนี้ก็อธิบายง่ายๆได้ด้วยว่า ก็ถ้าเราไม่ยินดี ไม่ได้สะใจว่า หมูตัวนี้ตายได้ก็ดี ตายมาให้เรากิน คือ เราไม่ได้อนุโมทนากับบาปอันนี้ เราก็ไม่บาปครับ

นี่เป็นแค่ตัวอย่างง่ายๆนะครับ แต่เรื่องแค่นี้คนก็เถียงกันวุ่นวายแล้วครับ ทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องอะไรซับซ้อน ขอเพียงเข้าใจหลักการทางพุทธนิดหน่อย

แต่ก็เนี่ยหล่ะครับ อธิบายแบบนี้ไปก็คงยังมีคนไม่เชื่ออยู่ดี … ก็แล้วแต่่ท่านจะเชื่อแล้วกันครับ …. ผมไม่สู้คน

เรื่องแบบนี้มีตัวอย่างในพระไตรปิฏกเยอะครับ แต่ผมคงไม่เล่าในที่นี้นะ แค่นี้ก็เขียนมายาวแล้ว

……………………………………………………………………………….

ลองอ่านลิ้งนี้ดูครับ คุณดังตฤณได้สอนเรื่องอนุโมทนาไว้ได้เข้าใจง่ายดีครับ http://dungtrin.com/prepare/archieve/prepare038.htm
จะว่าไป ถ้าเราชอบใจที่เห็นคนอื่นเค้าแกล้งกัน เนี่ยก็ถือเป็นอนุโมทนาบาปนะ 😛

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 5, 2012 in Uncategorized

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: