RSS

ประวัติย่อ ภิกษุณี เอตทัคคะทั้ง ๑๓ (ตอนที่ ๓)

15 Feb

10 พระนางรูปนันทาเถรี ผู้เป็นเอตทัคคะด้าน ทรงฌาน

ประวัติย่อ

พระนางทรงพระนามว่า เจ้าหญิงรูปนันทา เป็นธิดาของ พระเจ้าสุทโธทนะ กับ พระนางปชาบดีโคตมี เป็นน้องสาวของ เจ้าชายนันทะ นั่นคือ พระนางเป็นน้องสาวต่างมารดาของพระพุทธเจ้านั่นเอง พระนางเป็นผู้มีโฉมงดงามมาก จนได้รับฉายาว่า “ชลบทกับยาณี”

ภายหลังเมื่อญาติสตรีทั้งหลายของนางออกบวช นางเป็นคนรักญาติ จึงออกบวชไปด้วย แต่ก็ไม่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรม เพราะนางไดยินมาว่า พระพุทธเจ้าตำหนิในความงามของร่างกาย นางจึงให้คนอื่นไปฟังธรรมแทนนาง ซึ่งต่อมาพระพุทธเจ้าก็มีคำสั่งห้ามฟังธรรมแทนกัน นางจึงจำต้องไปฟังธรรมด้วยพระองค์เอง

เมื่อนางไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ได้เนรมิต ภาพจำแลงของนางฟ้าให้ปรากฏข้างๆพระองค์ พระนางมองนางฟ้านั้นด้วยความตื่นตะลึงเพราะนางฟ้านั้นมีความงดงามมาก มากยิ่งกว่าพระนาง ต่อมาพระพุทธเจ้าให้ใช้ฤทธิ์ให้นางฟ้านั้นค่อยๆแก่ชราลงลงจนกลายเป็นซากศพ พระนางก็มองตามรูปนั้น และ เกิดเบื่อหน่ายในสังขาร

พระพุทธเจ้าได้เทศน์สอนพระนาง และ ท่านก็ได้บรรลุอรหันต์ ณ ท่ีนั้นเอง

*************************************************************

11 พระนางธรรมทินนาเถรี ผู้เป็นเอตทัคคะด้าน ผู้เป็นธรรมกถึก

ผู้เลิศด้าน ธรรมกถึก คือ ผู้เป็นเลิศกว่าผู้อื่นในด้านการแสดงธรรม

ประวัติย่อ

ก่อนออกบวช พระนางเป็นภรรยาของ วิสาขเศรษฐี ผู้เป็นสหายของพระเจ้าพิมพิสาร ต่อมาภายหลังวิสาขเศรษฐีได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า และ บรรลุธรรมชั้นอนาคามี เมื่อกลับมาบ้าน ท่าทีของของวิสาขเศรษฐีก็เปลี่ยนไป ไม่ได้ยิ้มแย้มยินดีในตัวภรรยาเช่นเคย

นางคิดว่า นางคงได้ทำอะไรผิดต่อสามีจึงเข้าไปถาม เมื่อทราบความว่า สามีของนางบรรลุอนาคามีแล้ว นางก็เกิดสังเวชในตัวเอง ขออนุญาตสามีออกบวช ซึ่ง ท่านเศรษฐีก็ดีใจเป็นอย่างยิ่ง ไปกราบทูลขอวอทองจากพระเจ้าพิมพิสารเพื่อส่งนางออกบวช

และหลังจากบวชได้ไม่นานนางก็บรรลุธรรมเป็นอรหันต์

ต่อมานางจึงกลับไปที่บ้านเกิดของตน ไปพบกับสามี ซึ่งสามีนั้นก็ต้องการรู้ว่าภูมิธรรมของอดีตภรรยานั้นถึงขั้นใหนแล้ว จึงแกล้งถามคำถามลองภูมิ ซึ่งเป็นคำถามระดับภูมิธรรมของพระอนาคามี ปรากฏว่าพระนางตอบได้ทั้งหมด ต่อมาเศรษฐีได้ถามเพิ่มถึงคำถามในระดับภูมิธรรมของพระอรหันต์ ซึ่งพระนางได้กล่าวตอบ

แต่ว่า คำตอบนั้นเกินกว่าที่เศรษฐีจะเข้าใจได้ เศรษฐีจึงเอาคำถามคำตอบนั้นไปเล่าให้กับพระพุทธเจ้า และ พระพุทธเจ้าก็ทรงตอบว่า แม้นคำถามนั้นถามกับพระองค์ พระองค์ก็จะตอบเช่นเดียวกับที่พระนางธรรมทินนาได้ตอบไว้

ที่มาของรูปครับ http://board.goosiam.com/html/0109454.html

*************************************************************

12 พระนางโสณาเถรี ผู้เป็นเอตทัคคะด้าน ทรงความเพียร

ประวัติย่อ

ก่อนออกบวช พระนาง ได้แต่งงานกับท่านเศรษฐี มีลูกชาย 7 คน ลูกสาว 7 คน ต่อมาลูกทั้งหลายได้ออกเรือนมีครอบครัว เมื่อท่านเศรษฐีได้เสียชีวิตลง นางก็ได้แบ่งสมบัติออกเป็น 14 ส่วนเท่าๆกันและยกให้ลูกๆ แต่ว่า เมื่อยกสมบัติทั้งหมดให้ลูกๆแล้ว ลูกต่างคนต่างอิดออดไม่อยากเลี้ยงดูท่าน โดยบ่นว่าทำไมแม่ต้องมาอยู่กับบ้านของตนด้วย ทำไมไม่ไปอยู่บ้านพี่น้องคนอื่นๆ

นางเสียใจมาก ที่มาไร้ที่พึ่งพาเมื่อยามชรา จึงตัดสินใจออกบวช

เมื่อออกบวชแล้ว นางคิดว่า เราชรามากแล้ว ไม่ควรที่จะประมาท จึงมีความเพียรดำรงรักษาสติอยู่ในทุกอิริยาบท แต่ว่านางเป็นภิกษุณีบวชใหม่ ซ้ำชรามากแล้ว ทำให้นางทำกิจของภิกษุณีบกพร่อง ภิกษุณีทั้งหลายเลยลงโทษนาง ให้คอยต้มน้ำให้ภิกษุณีทั้งหลายอาบในเวลาเช้าเย็น ซึ่งเมื่อลูกหลานของนางมาเห็นก็ต่างหัวเราะเยาะ

แต่ว่านางก็ไม่เคยละซึ่งความเพียร ระหว่างรอน้ำเดือด นางก็เดินจงกรมไปด้วย แต่ว่านางชราแล้ว เดินกลับไปกลับมายาวๆ กลัวว่าจะเป็นอันตรายล้มลง นางจึงเอามีข้างนึง แปะไว้ที่เสา แล้วเดินจงกรมวนรอบเสานั้น และขณะเดินจงกรมนั้นเอง นางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

เมื่อท่านเป็นอรหันต์แล้ว ท่านได้คิดว่า ถ้าภิกษุณีทั้งหลายกลับมา แล้วยังไม่รู้ว่าเราเป็นอรหันต์แล้ว มาว่ากล่าวเราเหมือนเช่นเคย ภิกษุณีเหล่านั้นต้องมีกรรมตกนรก ด้วยความเมตตา ท่านจึงแกล้งปล่อยน้ำทิ้งไว้ไม่ต้มให้ร้อน ภิกษุณีทั้งหลายกลับมาแล้ว เห็นว่าน้ำยังเย็นอยู่จึงเข้าไปถาม นางจึงใช้ฤทธ์ิให้น้ำนั้นร้อนขึ้นมาในทันที ภิกษุณีทั้งหลายทราบทันทีว่าท่านได้บรรลุธรรมแล้ว จึงก้มลงกราบขอขมา

*************************************************************

13 พระนางสกุลาเถรี ผู้เป็นเอตทัคคะด้าน มีทิพยจักษุ

ประวัติย่อ

พระนางเป็นธิดาในตระกูลพราหมณ์ ผู้มีฐานะรำ่รวยระดับเศรษฐี

ภายหลังท่านได้ออกบวชและใช้เวลาไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้พร้อมด้วย วิชชา 3 และ อภิญญา 6 ท่านเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์ทั้งหลาย และ พระพุทธทรงยกย่องว่า ท่านเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลาย ในด้านมีตาทิพย์

ในอดีตชาตินั้น พระนางเคยเกิดในสมัยพระพุทธเจ้านามว่า กัสสปะ นางได้จุดประทีปให้แก่เจดีย์บูชาพระพุทธเจ้ากัสสปะ ด้วยอานิสงค์นี้ จึงทำให้ท่านเป็นผู้เลิศด้านมีตาทิพย์

*************************************************************

อ่านเพิ่มเติมได้ที่เวปนี้ครับ http://www.84000.org/one/2/index.shtml

*************************************************************


ที่มาของรูปครับ http://www.teachenglishinasia.net/asiablog/asian-water-lilies-and-lotus-flowers

*************************************************************

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประวัติย่อ ภิกษุณี เอตทัคคะทั้ง ๑๓ (ตอนที่ ๑)

ประวัติย่อ ภิกษุณี เอตทัคคะทั้ง ๑๓ (ตอนที่ ๒)

[ภาพที่ ๖๑] พระแม่น้ามหาปชาบดีโคตมี นำนางกษัตริย์บริวารไปทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุณี

กรณีภิกษุณี ในมุมมองของ ท่านพระพรหมคุณาภรณ์

Advertisements
 
1 Comment

Posted by on February 15, 2011 in ธรรมะ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

One response to “ประวัติย่อ ภิกษุณี เอตทัคคะทั้ง ๑๓ (ตอนที่ ๓)

  1. Ann

    April 20, 2011 at 11:46

    ชอบมากๆเลย ขอบคุณที่รวบรวมมาให้อ่านนะ ^-^

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: