RSS

พระกาฬุทายีเถระ – ผู้อาราธนาพระพุทธเจ้ากลับกรุงกบิลพัสดุ์

26 Oct
ประวัติ

ท่านกาฬุทายี เกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อคลอดแล้ว พวกญาติได้นำไปถวายตัวเพื่อรับใช้เจ้าชายในราชสำนัก
ท่านได้เคยกล่าวถึงประวัติตรงนี้ของท่านไว้ว่า
ภพสุดท้ายในบัดนี้ เราเกิดในสกุลมหาอำมาตย์ของพระเจ้าแผ่นดินสุทโธทนะ ในพระนครกบิพัสดุ์อันรื่นรมย์
ครั้งนั้น พระสิทธัตถราชกุมารผู้ประเสริฐกว่านรชน ได้ประสูติแล้วที่สวนลุมพินีอันรื่นรมย์ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่โลกทั้งมวล
เราเกิดในวันเดียวกัน เติบโตมาพร้อมกันกับพระสิทธัตถราชกุมารนั้นแหล่ะ เป็นสหาย รักใคร ชอบใจกัน คุ้นเคยกัน ฉลาดในทางนิติบัญญัติ (กฎระเบียบบ้านเมือง)

สหชาติ

สิ่งที่เกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้านั้น มีทั้งหมด 7 สิ่ง เรียกว่า สหชาติ ได้แก่
  1. ต้นศรีมหาโพธิ์
  2. พระนางพิมพา
  3. ขุมทรัพย์ทั้ง 4 ทิศ
  4. ม้ากัณฐกะ
  5. พระอานนท์
  6. นายฉันนะ
  7. กาฬุทายีอำมาตย์
เหตุที่ชื่อกาฬุทายี

จริงๆแล้ว ท่านชื่อว่า อุทายี ครับ แต่ว่าในพุทธกาลมีพระที่ชื่ออุทายี 3 ท่าน เวลาจะกล่าวให้รู้ว่า พูดถึงท่านอุทายีคนใหน คนก็จะใส่ลักษณะเฉพาะลงไป

เนื่องจากท่านมีผิวค่อนข้างเข้ม คนเลยเรียกท่านว่า กาฬุทายี (กาฬ + อุทายี) แปลว่า อุทายีดำ

กราบทูลพระพุทธเจ้ากลับกรุงกบิลพัสดุ์

หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ท่านไม่ได้เดินทางกลับเมืองของพระองค์ทันที แต่ท่านได้เสด็จไป”เมืองราชคฤห์” เพื่อโปรด”พระเจ้าพิมพิสาร”ก่อน
ซึ่ง ณ เมืองราชคฤห์นี้เอง พระองค์ทรงได้ พระอัครสาวกซ้ายขวา คือ พระโมคคัลลานะ กับ พระสารีบุตร และนอกจากนี้ ก็มีพระอรหันต์สาวกเกิดขึ้นมากมาย

ทีนี้ข่าวก็กลับไปถึงเมืองของพระองค์ พระเจ้าสุทโทธนะ ทราบข่าวก็ทรงดีพระทัย ส่งฑูต(พร้อมคณะ 1000คน) ไปทูลเชิญพระพุทธเจ้ากลับเมือง … ​แต่ว่า ส่งไปกี่ชุดก็ไม่สำเร็จ เพราะแต่ละชุดที่ไป พอฟังเทศน์ของพระพุทธเจ้าเข้า ก็บรรลุอรหันต์ ออกบวชหมด และไม่ได้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเลย….​ จนผ่านไป 9 ชุด (รวมทั้งสิ้น 9,009 คน)

จนมาถึงชุดที่”10″ หัวหน้าคณะฑูตคือ อำมาตย์ชื่อ “กาฬุทายี” คราวนี้สำเร็จ ครับ…. เมื่อท่านกาฬุทายีได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมก็บรรลุเป็นอรหันต์

เมื่อท่านบรรลุอรหันต์แล้ว ท่านและคณะก็ได้บวชเป็นพระภิกษุ แต่ท่านก็ไม่ได้ทูลเชิญพระพุทธเจ้ากลับกรุงกบิลพัสดุ์ทันที แต่ท่านยังรอเวลาอยู่
จนเมื่อใกล้ได้เวลาเข้าพรรษา ท่านก็ได้ทูลเชิญพระพุทธเจ้า โดยพรรณนา ถึงสถานที่ที่พระองค์จะเสด็จผ่านทั้งพืช สัตว์ อากาศ คน และ สระน้ำเป็นต้น

ซึ่งพระพุทธเจ้าก็รับคำนิมนต์ และ ทรงเสด็จกลับกรุง พร้อม ด้วยภิกษุอรหันต์ 20,000 รูป

ถึงความเป็นเอตทัคคะ

ท่านกาฬุทายีเถระเมื่อออกบวชแล้ว ยังได้สร้างคุณาประโยชน์ต่อศาสนาพุทธมาก และ ท่านยังเป็นเอตทัคคะ (เป็นเลิศ) ในด้าน “ผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส”

“ทำสกุลให้เลื่อมใส” คือ ท่านได้ทำให้ผู้คนทั้งหลาย (ผู้คนในเมืองของพระเจ้าสุทโธทนะ) เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้า ก่อนที่คนผู้นั้นจะได้พบพระพุทธเจ้า
ซึ่งมีที่มาจากเหตุการที่ ท่านกาฬุทายี ได้ใช้ฤทธิ์เหาะล่วงหน้ากลับมาหาพระเจ้าสุทโธทนะ เพื่อแจ้งข่าวการกลับมาของพระพุทธเจ้า
พระเจ้าสุทโธทนะทรงยินดีมาก ทรงได้นำอาหารใส่บาตร แล้วท่านกาฬุทายีก็เหาะนำอาหารกลับมาถวายพระพุทธเจ้า

เหตุการณ์นี้ทำให้คนในพระนครเกิดความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าก่อนจะได้พบพระองค์จริง
ซึ่งท่านกาฬุทายีก็ได้นำอาหารจากพระเจ้าสุทโธทนะไปถวายพระพุทธเจ้าทุกวัน จนกระทั่งพระองค์เสด็จถึงพระนคร

พระพุทธเจ้าเดินทางกี่วัน

พระองค์ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 60 วัน ระยะทางทั้งหมดคือ 60 โยชน์ โดยท่านเสด็จวันละ 1 โยชน์


********************************************

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 26, 2010 in ธรรมะ

 

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: