RSS

ที่มาของ พระประจำวันเกิด

09 Oct

ใครคิด

เคยไดยินมาครับว่า พระประจำวัน เริ่มมีมาในสมัยรัชกาลที่๔ แต่ว่าผมก็จำที่มาไม่ได้แล้วนะครับ ถ้าใครเจอ Reference เชื่อถือได้ ก็ช่วยแนะนำมาด้วยนะครับ

โดยรัชกาลที่๔ ท่านเป็นห่วงประชาชนที่งมงายในโหราศาสตร์ แต่ครั้นจะไปเปลี่ยนชาวบ้านก็จะยาก ท่านเลยคิดขึ้นมาว่า กระนั้นเลย เค้าจะเชื่อก็เชื่อไป แต่เราต้องหาอุบายให้คนเข้าวัด มาศึกษาธรรม

ท่านเลยคิดค้น ปางของพระพุทธรูปประจำวันขึ้นมา โดยเจตนาให้ ชาวบ้านเมื่อดูดวงเสร็จแล้ว ต้องการสะเดาะห์เคราะห์เสริมดวง ก็จะเข้าวัดมาทำบุญกับพระ

ซึ่งนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พระจะได้สอนธรรมะจริงๆให้กับโยม

ทำไมพระปางนั้น เหมาะกับวันเกิดวันนี้?

รัชกาลที่๔ ท่านเป็นปราชญ์ครับ ทั้งทางโหราศาสตร์ และ พุทธศาสนา ท่านเลย มาดูว่า ตามดวงแล้วคนเกิดวันนั้นๆ จะมีข้อเสีย ข้อพีงระวังอะไรบ้าง แล้วท่านก็เลือกเอาปางพระพุทธรูป ที่มีเรื่องราวเป็นข้อคิดสอนใจให้กับคนวันนั้นๆ เพื่อที่ว่า เวลาชาวบ้านกราบไหว้แล้ว จะย้อนมาเตือนใจตัวเอง

แต่มาทุกวันนี้คน ก็ลืมไปหมดแล้วครับ ว่าที่มาของพระแต่ละปางเป็นยังไง บางทีลืมกระทั่งว่า ที่มาของปางนั้นๆ เกิดจากพระพุทธเจ้าท่านทำอะไร…..

แต่ละปางมีความหมายต่อวันเกิดแต่ละวันยังไง?

ผมเขียนๆลบๆตอนนี้อยู่หลายรอบครับ เพราะผมว่า ความหมายของพระแต่ละปางนั้นละเอียดอ่อนมาก ยิ่งคิดยิ่งลิึกซึ่งยิ่งกว่าที่เคยเข้าใจ ….​ ผมว่า ทุกๆท่าน ลองไปศึกษาประวัติพระประจำวันเกิดของแต่ละท่านดูนะครับ แล้วลองคิดเป็นปริศนาธรรมดูว่า พระปางนั้นๆ มีข้อคิดอะไรเตือนใจท่านได้บ้าง พระปางนั้นๆจะส่งเสริมดวง ส่งเสริมชีวิตท่านได้อย่างไร

******************************

ขอบคุณรายละเอียด และ รูปพระแต่ละปางจากลิ้งนี้ครับ

http://www.dhammathai.org/thailand/phraofday.php

******************************

พระประจำวันอาทิตย์

พระประจำวันอาทิตย์ “ปางถวายเนตร”

พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์

ประวัติ

หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงได้ประทับเสวยวิมุตติสุข ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 7 วัน จากนั้นเสด็จไปทรงยืนอยู่กลางแจ้ง ทางทิศอีสานอของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงทำอุปหาร คือ ยืนทรงจ้องดูต้นมหาโพธิ์ไม่กระพริบพระเนตร โดยนัยว่า ท่านระลึกถึงบุญคุณของต้นศรีมหาโพธิ์ที่ท่านได้อาศัยต้นไม้เป็นที่พำนักให้ตรัสรู้

อ่านเพิ่มเติม

พระพุทธเจ้าใช้เวลาเดินทางกี่วันหลังจากตรัสรู้ เพื่อไปโปรดปัญจวัคคีย์?

พระประจำวันจันทร์


พระประจำวันจันทร์ “ปางห้ามญาติ”

พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองแบตั้งขึ้นยื่นออกไปข้างหน้าเสมอพระอุระ (อก) เป็นกิริยาห้าม

ประวัติ

ครั้งหนึ่งเมื่อเหล่าญาติของพระพุทธเจ้า (ญาติฝั่งพระบิดา และ ญาติฝั่งพระมารดา) เกิดการทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องแย่งน้ำในแม่น้ำเนื่องจากฝนแล้ง จนเกือบกลายเป็นศึกสงครามระหว่างกัน

พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปห้ามสงคราม โดยตรัสให้เห็นถึงความไม่สมควรที่ต้องมาฆ่าฟันกันด้วยเพียงแค่การแย่งน้ำเข้านา และได้ตรัสเตือนสติว่า ระหว่างน้ำกับความเป็นพี่น้อง อะไรสำคัญยิ่งกว่ากัน ทั้งสองฝ่ายจึงได้สติ คืนดีกัน

อ่านเพิ่มเติม

[ภาพที่ ๕๙] ทรงห้ามพระญาติฝ่ายพระบิดากับฝ่ายพระมารดา ซึ่งแย่งกันทดน้ำเข้านา มิให้วิวาทกัน

พระประจำวันอังคาร

พระประจำวันอังคาร ปางโปรดอสุรินทราหู”(ปางไสยาสน์)”

พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้)

ประวัติ

อสุรินทราหู ได้เข้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยไม่นอบน้อม เพราะสำคัญว่าตนร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ต้องการจะลดทิฐิมานะของอสุรินทราหู จึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตและนอนสีหไสยาสน์อยู่ จนอสุรินทราหูต้องแหงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะ

จากนั้นทรงนำอสุรินทราหูขึ้นไปยังพรหมโลก พรหมทั้งหลายต่างมีร่างกายเล็กกว่าพระพุทธเจ้า และ มองอสุรินทราหูเหมือนมนุษย์ดูมดปลวก อสุรินทราหูเกิดความกลัวจนต้องหลบอยู่ข้างหลังพระพุทธองค์ นับแต่นั้นมาก็ลดทิฐิมานะ และ อ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์

พระประจำวันพุธ

พระประจำวันพุธ “ปางอุ้มบาตร”

พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรราวสะเอว

ประวัติ

พระพุทธเจ้าได้กลับพระนครของพุทธบิดา ทรงแสดงธรรมเรื่องเวสสันดรชาดกโปรดพระประยูรญาติ ในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ทรงเสด็จบิณฑบาตเพื่อโปรดมหาชน ตามตรอกซอกซอย ซึ่งเป็นพุทธประเพณีที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม

[ภาพที่ ๔๘] เสด็จทรงบาตรในเมือง พระนางพิมพายโสธราเห็น จึงชี้ให้พระราหุลดูตรัสว่า “นั่นคือบิดาของเจ้า”

[ภาพที่ ๔๙] พระพุทธบิดาทราบข่าว ก็เสด็จมาตัดพ้อ ทูลขอให้เสด็จไปประทับเสวยในวัง

พระประจำวันพฤหัสบดี

พระประจำวันพฤหัสบดี “ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้”

พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย

ประวัติ

หลังจากที่พระองค์ชนะพระยามารแล้ว พระองค์ได้นั่งสมาธิภาวนาต่อ จนตรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อ่านเพิ่มเติม

[ภาพที่ ๒๗] พอรุ่งอรุณก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เทวดาฝ่ายฟ้อนร่อนรำถวายเป็นพุทธบูชา

พระประจำวันศุกร์

พระประจำวันศุกร์ “ปางรำพึง”

พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถืขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

ประวัติ

ขณะที่ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นไทร พระจ้าทรงพิจารณาเห็นว่า บุคคลในโลกนี้เปรียบเสมือนบัว ๔ เหล่า เมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาแล้วก็ทรงอธิษฐานว่าจะแสดงธรรมสั่งสอนโปรดเหล่าสัตว์

อ่านเพิ่มเติม

[ภาพที่ ๓๓] ทรงคำนึงถึงอุปนิสัยเวไนยสัตว์ เปรียบด้วยดอกบัว ๔ เหล่า จึงรับอาราธนา

พระประจำวันเสาร์

พระประจำวันเสาร์ “ปางนาคปรก”

พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร

ประวัติ

สัปดาห์ที่ ๖ หลังจากตรัสรู้ ทรงสด็จประทับ ใต้ต้นจิก ได้เกิดฝนตกกระหน่ำ พระยานาคชื่ออหินาคราชได้มาพบ ต้องการสรา้งบุญกุศลจึงขนดกาย ๗ รอบ โอบล้อมแล้วแผ่พังพานป้องพระวรกาย ปิดกั้นลมฝนถวายอยู่ตลอด ๗ วัน

อ่านเพิ่มเติม

[ภาพที่ ๒๙] ย้ายไปประทับโคนไม้จิก ฝนตกพรำ พญานาคมาขดขนดปกพระกายกำบังฝน

******************************

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พระพุทธเจ้าใช้เวลาเดินทางกี่วันหลังจากตรัสรู้ เพื่อไปโปรดปัญจวัคคีย์?

Advertisements
 
2 Comments

Posted by on October 9, 2010 in ชาดก, ธรรมะ

 

Tags: , , , , , , , , , ,

2 responses to “ที่มาของ พระประจำวันเกิด

 1. เอม

  October 9, 2010 at 12:27

  ดีจังคะ ขอบคุณนะคะ 🙂

   
 2. พระธราธน ธีรปญฺโญ

  May 2, 2018 at 14:04

  ปางนาคปรกอาตมภาพ เข้าใจว่าเป็นมุจจลินท์ นะโยม

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: