RSS

พระไตรปิฏก เก็บรักษาอย่่างไร?

30 Sep

คนมักจะถามกันครับว่า พระไตรปิฏกเก็บรักษามาอย่างไร แล้วผ่านมาตั้ง 2500 ปี ยังเชื่อถืออยู่ได้มั้ย?

ขอตอบเลยครับว่า พระไตรปิฏกของเถรวาทเรา เชื่อถือได้ครับ และ เป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่า เป็นเวอร์ชั่นที่แม่นยำที่สุด เพี้ยนน้อยที่สุด

แล้วอย่างนั้นบรรพบุรุษของเรา ท่านเก็บรักษาพระไตรปิฏก และ ส่งทอด เป็นรุ่นๆมาได้อย่างไร จึงไม่ได้สูญหายไปตามกาลเวลา เรื่องนี้ต้องย้อนเล่าไปถึงสมัยสังคายนาโน่นแน่ะครับ

*****************************

สังคายนา

สังคายนา ได้เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านได้ปรินิพพาน โดยมีพระมหากัสสปะท่านเป็นประธาน พร้อมด้วย พระสาวกที่เป็นอรหันต์ รวม 500ท่าน ใช้เวลา 7 เดือนจึงเสร็จ

ถามว่า ท่านสังคายนากันยังไง?

สังคายนาไม่ได้แปลว่าชำระสะสาง แต่สังคายนาแปลว่า “สวดพร้อมกัน”

นั่นคือ เมื่อท่านได้ข้อสรุปแล้วว่าพระพุทธเจ้าเทศน์ว่าอะไร พระภิกษุทั้งหลายก็จะมาสวดพร้อมๆกัน ถ้ามีใครซักคนสวดไม่ตรงกับเพื่อน ก็ต้องมาเช็กว่าใครผิด แล้วก็ต้องสวดใหม่ จนกว่าจะตรงกันทั้งหมด

หลังจากนั้น ท่านเหล่านั้นก็ให้สอนให้บรรดาลูกศิษย์ท่องจำ แล้ว ก็ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ

*****************************

ทำจำ ไม่จด?

พระท่านเลือกที่จะเก็บคำสอนพระพุทธเจ้าผ่านการจำ ไม่ใช่การจด ….. ทำไม?

มีหลักฐานให้เชื่อได้ว่า สมัยนั้นท่านมีตัวอักษรแล้วนะครับ แต่ว่าลองคิดดูง่ายๆนะครับ สมัยก่อนยังไม่มีเครื่องพิมพ์ ทุกอย่างต้องคัดด้วยมือ ถ้าคัดด้วยมือ คัดลอกต่อกันเป็นทอดๆ ไม่นานก็เพืี้ยนหมดครับ ธรรมะของจริงไม่เหลือ

แต่การท่องนี่สบายเลยครับ โอกาสเพี้ยนน้อยกว่า

พระท่านมีระบบการตรวจสอบด้วยนะครับ คือ พระท่านก็จะหาโอกาสมาสวดพร้อมกันๆ เช่นวันพระ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่า ที่จำมานั้นถูกหรือผิดอย่างไร

นี่แปลว่า ถ้ามีใครคิดจะแทรกความเห็นลงไปในพระไตรปิฏก ย่อมต้องถูกจับได้แน่นอน

*****************************

ศาสนาพุทธสืบต่อข้ามประเทศได้ยังไง

ทีนี้ ศาสนาพุทธได้แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆที่ไม่ใช่อินเดีย พระท่านสอนกันยังไง?

พระสายเถรวาทของเรา เลือกที่จะไม่แปลครับ คือ ก็ท่องคำบาลีกันต่อๆมาเลย แล้วค่อยไปเรีียนเอาทีหลังว่า คำใหนแปลว่าอะไร ท่านจะไม่แปลพระไตรปิฏก แล้วท่องจำคำแปล

แบบนี้มีข้อดียังไง?…. ก็ไม่ซับซ้อนนะครับ คิดง่ายๆเมื่อแปล ความหมายก็มีโอกาสเพี้ยนได้ง่าย เมื่อเพี้ยนง่าย ธรรมะที่แท้จริงก็มีโอกาสหายไปได้ง่าย สู้ท่องจำคำบาลีไปเลย แล้ว ไปหัดแปลกันเอาเองดีกว่า

นี่ทำให้พระไทย พระเขมร พระพม่า สามารถสวดมนต์พร้อมๆกันได้ ซึ่งก็มีข้อดีคือ สามารถให้พระท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ว่าของประเทศตน ได้ตกหล่นอะไรไปบ้างมั้ย

พอเวลาผ่านมา การจดบันทึกก็เริ่มมีขึ้น…​อยากที่เล่าไปแล้วหน่ะครับ พระท่านเลือกที่จะเก็บ “เสียง”บาลีไว้ แล้วไปหัดแปลกันทีหลัง ดังนั้นเวลาจดบันทึก แต่ละประเทศก็เลยจดบันทึกเป็นภาษาของตัวเอง

ซึ่งก็มีข้อดีเป็นอย่างมากครับ เพราะว่า พระท่านได้ทำการเปรียบเทียบไว้แล้วว่า ตัวอักษรประเทศใหนตรงกับตัวใหนขอประเทศเรา นั่นคือ เวลาท่านต้องการตรวจสอบเทียบเคียงจะทำได้ง่ายมาก

ทีนี้ ในการสอบทานพระไตรปิฏกครั้งหลังๆ แต่ละประเทศก็จะไปขอยืมพระไตรปิฏกของประเทศอื่นมาเทียบเคียง ถ้าเจอว่าตรงใหนไม่ตรงกัน ท่านจะไม่แก้ แต่ท่านจะจดบันทึกไว้ว่า ตรงนี้ประเทศนั้นสะกดแบบนี้ ประเทศนี้สะกดแบบนั้น…

แบบนี้แปลว่าอะไร แปลว่า ถ้าประเทศใหนคิดจะแก้ไขพระไตรปิฏกของตัวเองขึ้นมา ย่อมจะต้องโดยประเทศอื่นจับได้แน่นอน

*****************************

อรรถกถาคืออะไร?

อรรถกถาคือ คำอธิบายพระไตรปิฏก คำอธิบายเหล่านี้ที่มีมาภายหลัง จะไม่มีทางถูกนำไปแทรกในคำสอนพระพุทธเจ้าเด็ดขาด แต่จะถูกเก็บไว้อีกหมด ซึ่งทุกคนก็จะรู้ว่า อันนี้ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้านะ เป็นความเห็นของครูบาอาจารย์

*****************************

ทีนี้เราคงเห็นแล้วนะครับว่า พระไตรปิฏกของเราเก็บรักษามาอย่างไร น่านับถือพระในสมัยก่อนมานะครับ ที่สามารถรักษามาได้จนขนาดนี้

และพวกเราทุกคนต้องภูมิใจนะครับ ที่เรามีโอกาสได้ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับที่เที่ยงตรงที่สุด

*******************************************************

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

[ภาพที่ ๘๐] พระมหากัสสปกับพระอริยสงฆ์ ยกปฐมสังคายนา สืบอายุพระศาสนามาถึงบัดนี้

ทำไมพระไตรปิฏกมีหลายเล่มจัง?

พระไตรปิฏก ฉบับประชาชน โดย อ. สุชีพ ปุญญานุภาพ

พระไตรปิฎกบาลีนี้ รักษากันมาอย่างไร? โดยพระพรหมคุณาภรณ์


Advertisements
 
3 Comments

Posted by on September 30, 2010 in ธรรมะ

 

Tags: , , ,

3 responses to “พระไตรปิฏก เก็บรักษาอย่่างไร?

 1. Trang Suwannasilp

  September 30, 2010 at 20:58

  ถ้าเขียนไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะครับ

   
 2. Ron

  October 27, 2012 at 21:52

  สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรก ใช้เวลา 7 เดือนครับ ไม่ใช่ 3 เดือน เวลา 3 เดือนคือเวลาหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วจึงเริ่มต้นสังคายนา

  ส่วนคำว่า อรรถคถา รู้สึกว่าจะเขียนด้วย ก นะ เป็น อรรถกถา

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: