RSS

เจริญอิทธิบาทสี่ เกี่ยวกับการมีอายุยืนยาวยังไง?

10 Aug

ผมสงสัยมานานแล้วครับ ว่าการเจริญอิทธิบาทสี่ เกี่ยวกับการมีอายุยืนยาวยังไง?

สมัยเด็กๆเราเรียนกันมาว่า อิทธิบาทสี่ คือ หลักธรรมช่วยให้เราทำการงานได้สำเร็จ แล้วก็มีคำสอนอีกส่วนกล่าวไว้ว่า การเจริญอิทธิบาทสี่ จะช่วยให้มีอายุยืนยาวให้ถึงกัลป์หนึ่ง (อายุกัลป์ ของคนยุคนี้ก็  120 ปี)

แล้วมันเกี่ยวกันยังไง? ผมไม่เข้าใจจนมาไม่นานนี้ครับ บังเอิญได้ฟังไฟล์เสียงของท่านพระพรหม คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)เข้า ท่านได้อธิบายเรื่องนี้ไว้พอดี  ท่านอธิบายได้ชัดเจนมากครับ

จะให้ผมมาเล่าซ้ำก็เกรงว่าจะไม่ได้เรื่อง สรุปใจความผิด ยังไงถ้าสนใจก็ลองไปฟังกันดูนะครับ ไม่ยาวมาก ฟังพอเพลินๆได้ความรู้ระหว่างเล่นFB

ตอน “อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี”http://www.watnyanaves.net/uploads/File/sounds/buddhism-dhamma/buddhism-dhamma_18.mp3

จากซีดีชุด “จะถือพุทธและรักษาธรรมได้ เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยน”http://www.watnyanaves.net/th/album_detail/buddhism-dhamma

อันนี้เป็นอีกตอนที่น่าสนใจครับ – “อิทธิบาท ๔ อย่าดีแต่รู้จักชื่อ ต้องรู้เข้าใจ เอาไปใช้ให้ได้ด้วย”http://www.watnyanaves.net/uploads/File/sounds/navaga/navaga-1_23.mp3

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 10, 2010 in ธรรมะ

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: