RSS

[ภาพที่ ๓๑] สองพาณิชถวายข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง แล้วทูลปฏิญาณตนเป็นอุบาสกคู่แรกในโลก

ภาพที่เห็นอยู่นี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับพระพุทธเจ้าในสถานที่และในสัปดาห์เดียวกันกับภาพ
ที่แล้ว สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ คือ ต้นราชายตนะ หรือ ต้นเกด ส่วนสัปดาห์ที่ประทับอยู่ที่นี่นับตั้งแต่ตรัสรู้เป็นต้นมา นับเป็นสัปดาห์ที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๑ ประทับภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สัปดาห์ที่ ๒ ที่ใต้ต้นไทรที่เคยเป็นที่อาศัยของคนเลี้ยงแพะ ที่เรียกว่า “อชปาลนิโครธ” สัปดาห์ที่ ๓ ที่ใต้ต้นมุจลินท์ หรือ ต้นจิก และที่ ๔ คือที่กำลังเห็นอยู่นั้นในภาพที่เห็นคือ คนหนึ่งในจำนวนนายพาณิช หรือนายกองเกวียน สองพี่น้องกำลังยกข้าวสัตตุก้อน และ สัตตุผงถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงรับด้วยบาตรศิลา ที่ท้าวจตุมหาราช หรือท้าวจตุโลกบาลก็เรียก นำมาถวาย ดังได้บรรยายไว้แล้ว

ท้าวจตุมหาราช เป็นเทพเจ้าผู้ใหญ่ ผู้ทำหน้าที่รักษาโลก ประจำอยู่ในทิศทั้ง ๔ คือ

ท้าวธตรฐ เป็นหัวหน้าฝ่ายคนธรรพ์ อยู่ทางทิศตะวันออก
ท้าววิรุฬหก เป็นหัวหน้าฝ่ายเทวดา อยู่ทางทิศใต้
ท้าววิรูปักษ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายนาค อยู่ทางทิศตะวันตก
ท้าวกุเวร หรือท้าวเวสสุวัณ เป็นหัวหน้าฝ่ายยักษ์ อยู่ทางทิศเหนือ

เทพเจ้าทั้งสี่ นำบาตรองค์ละหนึ่งใบ รวมเป็น ๔ ใบ มาถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงรับ แล้วทรงอธิษฐานให้เป็นใบเดียวกัน แล้วรับอาหารจากสองนายกองเกวียนพี่น้อง
ปฐมสมโพธิเล่าว่า บาตรใบแรกของพระพุทธเจ้าที่ ฆฏิการพรหม นำมาถวายพร้อมทั้งจีวรเมื่อคราวเสด็จออกทรงผนวช และเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมานั้น เกิดหายไปในตอนจะรับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา คือ ตอนก่อนตรัสรู้ได้หนึ่งวัน เมื่อสองพี่น้องนายกองเกวียนนำอาหารเสบียงมาถวายพระพุทธเจ้า เกิดไม่มีบาตรจะรับอาหาร เทพเจ้าทั้งสี่ จึงนำบาตรมาถวายดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้เป็นธรรมเนียมของพระศาสดาชั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ไม่รับของถวายจำพวกอาหารด้วยพระหัตถ์ แต่จะรับด้วยภาชนะ คือ บาตร เท่านั้น

***************************************************************************

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พระพุทธเจ้าใช้เวลาเดินทางกี่วันหลังจากตรัสรู้ เพื่อไปโปรดปัญจวัคคีย์?

Advertisements
 

One response to “[ภาพที่ ๓๑] สองพาณิชถวายข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง แล้วทูลปฏิญาณตนเป็นอุบาสกคู่แรกในโลก

 1. Trang Suwannasilp

  July 20, 2011 at 22:48

  เพิ่มเติมครับ สองพี่น้องผู้ถวายข้าว สัตตุก้อน กับ สัตตุผง ชื่อว่า ตปุสสะ กับ ภัลลิกะ ครับ

  โดยก่อนจะลาพระพุทธเจ้า ท่านทั้งสองได้ขอสิ่งของจากพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่ระลึกบูชา พระพุทธเจ้าได้เอาพระหัตถ์ลูกพระเศียรแล้วมีเส้นเกศาติดฝ่าพระหัตถ์มา 8 เส้น และพระองค์ก็ประทานพระหัตถ์นั้นให้กับ ท่านทั้งสอง

  ทั้งสองท่านนี้ถือว่า เป็นอุบาสกคู่แรกที่ถึงพร้อมด้วย พระพุทธกับพระธรรม (ขณะนั้นยังไม่มีพระสงฆ์)

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: